Provádíme vstupní revize, např. při výměně spotřebiče, obnově spalinové cesty (vložkování průduchu, montáž nového komína), spouštění nové kotelny a komína, kolaudaci objektu, apod.

Dále provádíme periodické revize, kontoly a čištění spalinových cest (komínů) pro všechny druhy paliv a provozu - platí tedy pro atmosférické (typ B) i přetlakové spotřebiče (typ C), tedy pro KONDENZAČNÍ a TURBO spotřebiče připojené jak na komín, tak na samostatné odtahy spalin, vedené třeba jen přes půdu rodinného domu, nebo přes zeď na fasádu (vodorovné odkouření) To vše je platné pro firmy, veřejné instituce, bytové a rodinné domy, chaty, rekreační zařízení a jiné.

Samozřejmě vše dle nově platných předpisů o požární ochraně a dle Nařízení vlády 91/2010 Sb.

Další informace

 
Inspekční kamera pro kontrolu průduchů komínů a kouřovodů
Inspekční kamera pro kontrolu průduchů komínů a kouřovodů

Provádíme autorizované měření emisí malých a středních zdrojů, kontrolní měření spalin, měření tahu komína, měření účinnosti spalování.

Jsme držitelé Autorizací a používáme vyhrádně Certifikovaná a pravidelně Kalibrovaná měřící zařízení.

Další informace

 

Objednávka služeb

Služby kominíctví Kytlica si můžete objednat na stránce kontaktů.
Objednat služby kominíctví.

 

Řešení této problematiky s Vámi osobně na místě rádi probereme a zdarma Vám navrhneme nejlepší řešení

Kontaktujte nás: 573 337 214, kontaktní formulář