Měření emisí, účinnosti, tahu

Provádíme autorizované měření emisí malých a středních zdrojů, kontrolní měření spalin, měření tahu komína, měření účinnosti spalování.

Jsme držitelé Autorizací a používáme vyhrádně Certifikovaná a pravidelně Kalibrovaná měřící zařízení.

Intervaly jednorázového měření emisí:


Spalovací stacionární zdroj na: Celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje Četnost měření
plynná a kapalná paliva >= 300 kW a < 1 MW jen při uvedení do provozu
plynná a kapalná paliva >= 1 MW a <= 5 MW každé 3 roky

Provádíme autorizované měření emisí u stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně pro palivo zemní plyn, lehký topný olej, naftu, degazační plyn, vodík nebo zkapalněné ropné plyny a jejich směsi.

Chcete-li podrobnější vysvětlení k čemukoliv, nebojte se nás navštívit osobně, zavolat či napsat - těšíme se na Vás!

Další služby v sekci Služby

Foto - služby


Analyzátor spalin Spectra 2000 s kalibračním plynem
Analyzátor spalin Spectra 2000 s kalibračním plynemMěření emisí spalin - Analyzátor spalin Wohler A-97
Měření emisí spalin - Analyzátor spalin Wohler A-97

Řešení této problematiky s Vámi osobně na místě rádi probereme a zdarma Vám navrhneme nejlepší řešení

Kontaktujte nás: 573 337 214, kontaktní formulář