Měření emisí spalin - Analyzátor spalin Wohler A-97