Bezdlužnost k 18.12.15

Protokol o bezdlužnosti Finanční správě

Protokol o bezdlužnosti Finanční správě

Další informace v sekci Společnost

Bezdlužnost k 21.09.15

Protokol o bezdlužnosti Finanční správě

Protokol o bezdlužnosti Finanční správě

Kamnář montér topidel

Osvědčení o získání profesní kvalifikace: Kamnář montér topidel 36-045-H

Osvědčení o získání profesní kvalifikace: Kamnář montér topidel 36-045-H

Výpis z živn. řejstříku

Předmět podnikání kominictví

Předmět podnikání kominictví

Revizní technik

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "kominík - Revizní technik spalinových cest 36-024-H".

Osvědčení SCHIEDEL

Osvědčení absolvování technického školení. Toto školení absolvovali všichni zaměstnanci firmy Stanislav Kytlica - Kominictví

Osvědčení absolvování technického školení. Toto školení absolvovali všichni zaměstnanci firmy Stanislav Kytlica - Kominictví

Osvědčení RICOM gas

Osvědčení absolvování technického školení. Toto školení absolvovali všichni zaměstnanci firmy Stanislav Kytlica - Kominictví

Osvědčení absolvování technického školení. Toto školení absolvovali všichni zaměstnanci firmy Stanislav Kytlica - Kominictví

Malé zdroje

Osvědčení k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest

Osvědčení k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest

Střední zdroje

Osvědčení k měření emisí spalovacích zdrojů a stavových veličin plynů, koncentrace srovnávací látky a vlhkosti plynu

Osvědčení k měření emisí spalovacích zdrojů a stavových veličin plynů, koncentrace srovnávací látky a vlhkosti plynu

Revizní technik

Osvědčení k odborné způsobilosti

Osvědčení k odborné způsobilosti "revizní technik komínů"

Střední zdroje

Osvědčení k měření emisí spalovacích zdrojů a stavových veličin plynů, koncentrace srovnávací látky a vlhkosti plynu

Osvědčení k měření emisí spalovacích zdrojů a stavových veličin plynů, koncentrace srovnávací látky a vlhkosti plynu

Malé zdroje

Osvědčení k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest

Osvědčení k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest

Živnostenský list

Předmět podnikání: Kominictví

Předmět podnikání: Kominictví

Mistr kominický

Vysvědčení o mistrovské zkoušce

Vysvědčení o mistrovské zkoušce

Výuční list

Zaměření: Kominík

Zaměření: Kominík

Mistrovská zkouška

Vysvědčení a závěrečné mistrovské zkoušce

Vysvědčení a závěrečné mistrovské zkoušce